Matrix‎ > ‎

triu elements

How to get upper triangular elements as vector?

% Example matrix A
A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9


% define index of upper elements ,  triu: all above K=1 diagonal
idx = logical(triu(ones(size(A)), 1))
     0     1     1
     0     0     1
     0     0     0


% extract as vector
v = A(idx)'
     2     3     6
% convert back as matrix, if required
B=zeros(size(A));
B(idx)=v
     0     2     3
     0     0     6
     0     0     0